Jäsenet

A

Ahlstedt Ersso
Ahola Terttu
Ahopalo Jaakko
Akkanen Marjo
Alho Tuula
Alho Taru
Andersson Tea
Arvinen Matti
Asumaa Pirjo

B
Barsetti Hely
Bergman Markku
Blomroos Lotta
Buga Saban

C
Caballero Nina

E
Eliasson Helena
Engvall Stina

F

Fyhrquist Nita

G

Gröndahl Raili
Gullsten Pekka

H
Haikonen Pia
Hakkarainen Unto Eetu
Halonen-Laiti Liisa
Hedman Maria
Heinonen Marianne
Heiskanen Marjaana
Helander Liisa
Hemminki Panu
Hiltunen Anja Kaarina
Hindrén Ole Johan
Hirsimäki Aarre
Hokkanen Kari
Hollmerus-Rantala Tuula
Hopearuoho Hilkka
Huhta-Aho Piritta
Hämäläinen Raijakaarina

I
Ihamäki Päivi
Iiramo Lauri
Isoaho Heini
Iso-Järvenpää Ulla

J
Jaakkola Maria
Jalava Annu
Jalava Lotta
Jokilaakso Leena
Junno-Pihlainen Eija
Jämsen Vesa
Järnefelt Marileea

K

Kaleva Kaija
Kallio Minni
Kallio Kaj-Erik
Kalliola Terhi
Kalliola Timo
Kalliolevo Helinä
Kaloinen Kimmo
Kantanen Marianne
Karhumäki Helena
Karlsson Marju
Pirjo Kaskisola
Kauhanen Ulla
Kaunisto Irene
Kauppinen Vuokko
Keinänen Pentti
Kekkonen Osmo
Kemppainen Kati
Kerkko Petteri
Kernisalo-Perälä Sirpa
Kesseli Suoma
Kestilä Keijo
Keurulainen Liisa
Kilpala Marja-Liisa
Knuutila Eelis
Koistinen Juha
Koivisto Raija
Koivusalo Raisa
Kokkonen Anneli
Kokoi Mirjam
Koljonen Kaarina
Kopra Mari
Korkala Olli
Korpua Hannu
Koski Jorma
Koskinen Berith
Kotilainen Annastiina
Kukkapuro Jaakko
Kukkonen Kaisu
Kyynäräinen Jukka

L
Laamanen Taru
Lahdelma Katariina
Laiho Leena
Laitinen Kirsti
Lampela Ritva
Lampisuo Arja
Laukas Jari
Lauren-Leander Tiina
Lauros Jarmo
Laxåback Jonas
Leinonen Anneli
Leinonen Arja
Leinonen Matti
Leisaari Liisa
Liewendahl Kaj
Liinamaa Tiina Leena
Lindroos Raija-Liisa
Lindström Paula
Linna Kaarna
Lundström Lissu
Luoto-Seppälä Marja-Liisa
Luukkonen Pirjo
Luukkonen Veli
Lyytinen Timo

M
Maaranen Vicky
Maltzeff Joanna
Malytcheva Olga
Mansikka-aho Päivi
Mansikkaniemi Katariina
Marjuaho Raija
Markunmäki Usko
Martikainen-Linde Maisa
Mentula Sini-Mari
Merilä Raija
Metsämaa Matti
Mikkola Erja
Moilanen Tuula
Mäkinen Kauko
Mäkinen Sari
Mäntynen Marketta

N

Nalli Marjo
Nieminen Sari
Niemi-Pynttäri Reetta
Nikola Sari
Niskanen Mirva
Nolvi Katja
Norrgård Göran
Nummi Kirsimaria
Nygren Pirjo
Nyman Seppo
Nyström Stig

O
Oksanen Eila

P

Paasonen Katariina
Packalén Aila
Jari Paloheimo
Papinaho Sirpa
Paukkeri (Savuoja) Sinikka
Pekkanen Mika
Peltoniemi Heikki
Perkkiö Kirsi-Maria
Perälä Edward
Perttunen Irma-Liisa
Pienimäki Eila
Pietola Liisa
Pihlaja Pentti
Posio Hanna
Poutanen Pertti
Puhakka Reijo
Puheloinen Timo
Pulkka Anneli
Pulli Marja-Liisa
Putkuri Terttu

R
Rajala Raija
Ranki Mikko
Rauhaniemi Leila
Renvall Elisabeth
Rinnet-Liius Anneli
Ristimäki-Anttila Jaana
Rokkanen Hanne
Rossi Riitta-Leena
Ruoho Iiris
Ruoho Svetlana
Räsänen Toimi

S
Saari Seppo O.J.
Saarikoski Seppo
Saastamoinen M.A.
Saastamoinen Sari
Salakari Anja
Salin Christina
Salmi Pertti
Salo Virpi
Salojärvi Raili
San Miguel Elizabeth
Sankala-Mertaniemi Päivi
Schupakoff Sophie
Siipola Teija
Silvennoinen Inkeri
Sivunen Tuulevi
Sjöblom Marianne
Stucki-Koskinen Riitta
Stöör-Forsblom Virve (katso Twitter: @VirvesArt)
Suhonen Raimo
Suokko Eeva
Suomi Päivi
Suominen Liisa
Suominen Aino
Susi Sinikka/a>
Suurpää-Niemelä Riitta
Svenn Liisa
Säde Kalle

T

Takala Henna
Takolander Raili
Tanner Maj-Lis
Tapionlinna Marja
Tarima Ritva
Tenhunen Mia
Tervonen Eeva
Tilus Timo
Toikka Pirjo
Toivanen Kiisi
Toiviainen-Mäkelä Tarja
Tolonen Sari-Aino
Tommila-Peltonen Liisa
Toukkari Tuula
Tuovinen Heidi
Turkki Sirkka
Turtia Tula
Tõnisson Raivo

U
Usvasalo Maria

V
Vaara Leena
Valkeala Nea
Vanamo-Kaila Anja
Vartiainen Pirjo
Vastinesluoma Rauni
Vedeneva Ekaterina
Velin Heljä
Vitikainen Pertti
Vuorikoski Anitta
Vuorinen Maria
Vuorio Matti
Välke Kristiina

W
Westerlund Kaarina
Westman Seija
Wilhelms Hilkka
Wirkkala Tellervo

Å
Åhman Martti

 

Valtakunnallinen vapaa taideyhdistys jo vuodesta 1968