Jäsenet

A

Ahlstedt Ersso
Aho Kia-Maria
Ahola Terttu
Ahopalo Jaakko
Aikio Joni
Alho Tuula
Alho Taru
Andersson Tea
Apuli Rita
Arvinen Matti
Asumaa Pirjo

B
Barsetti Hely
Bergman Markku
Blomroos Lotta
Buga Saban

E
Eliasson Helena
Engvall Stina

f
Fyhrquist Nita

G
Gröndahl Raili

H
Hakkarainen Unto Eetu
Hallenberg Julia
Halonen-Laiti Liisa
Hannu Irja
Hedman Maria
Heinonen Marianne
Helander Liisa
Hiltunen Anja Kaarina
Hindrén Ole Johan
Hirsimäki Aarre
Hokkanen Kari
Hollmerus-Rantala Tuula
Hopearuoho Hilkka
Huhta-Aho Piritta
Hyytiä-Hallenberg Sirpa

I
Ihamäki Päivi
Iiramo Lauri
Iso-Järvenpää Ulla

J
Jaakkola Maria
Jalava Annu
Jalava Lotta
Jeskanen Riitta
Jokilaakso Leena
Junno-Pihlainen Eija
Jämsen Vesa
Järnefelt Marileea

K
Kaleva Kaija
Kallio Minni
Kallio Kaj-Erik
Kalliola Terhi
Kalliolevo Helinä
Kaloinen Kimmo
Kantanen Marianne
Karhumäki Helena
Karlsson Marju
Kaskisola Pirjo
Kauhanen Ulla
Kaunisto Irene
Kauppinen Vuokko
Kekkonen Osmo
Kemppainen Kati
Kerkko Petteri
Kernisalo-Perälä Sirpa
Kesseli Suoma
Kestilä Keijo
Keurulainen Liisa
Kilpala Marja-Liisa
Knuutila Eelis
Koivisto Raija
Kokoi Mirjam
Koljonen Kaarina
Kopra Mari
Korkala Olli
Korpua Hannu
Koski Jorma
Koskinen Berith
Koskipirtti Ritva
Kukkapuro Jaakko
Kukkonen Kaisu
Kyynäräinen Jukka

L
Laamanen Taru
Lahdelma Katariina
Laiho Leena
Laine Tarmo
Laitinen Kirsti
Lampela Ritva
Lampisuo Arja
Lauros Jarmo
Laxåback Jonas
Leinonen Anneli
Leinonen Arja
Leinonen Matti
Lietzén Jaana
Liewendahl Kaj
Liinamaa Tiina Leena
Lindroos Raija-Liisa
Lindström Paula
Linna Kaarna
Lundström Lissu
Luoto-Seppälä Marja-Liisa
Luukkonen Pirjo
Luukkonen Veli
Lyytinen Timo

M
Maaranen Vicky
Maltzeff Joanna
Mansikka-aho Päivi
Mansikkaniemi Katariina
Marjuaho Raija
Markunmäki Usko
Merilä Raija
Metsämaa Matti
Mikkola Erja
Moilanen Tuula
Mäkinen Sari
Mäntynen Marketta

N
Nalli Marjo
Nieminen Sari
Niemi-Pynttäri Reetta
Niskanen Mirva
Nolvi Katja
Norrgård Göran
Nummi Kirsimaria
Nygren Pirjo
Nyström Stig

O
Olkkonen Jonna

P
Paasonen Katariina
Packalén Aila
Jari Paloheimo
Papinaho Sirpa
Patino Päivi
Paukkeri (Savuoja) Sinikka
Peisa Sirkka
Pekkanen Mika
Pellikainen Tuula
Peltoniemi Heikki
Perälä Edward
Perttunen Irma-Liisa
Pienimäki Eila
Pietola Liisa
Pitkänen Paula
Posio Hanna
Poutanen Pertti
Puhakka Reijo
Puheloinen Timo
Pulkka Anneli
Putkuri Terttu

R
Rajala Raija
Ranki Mikko
Rauhaniemi Leila
Renvall Elisabeth
Ristimäki-Anttila Jaana
Rossi Riitta-Leena
Ruoho Iiris
Ruoho Svetlana

S
Saari Seppo O.J.
Saastamoinen M.A.
Salakari Anja
Salin Christina
Salmi Pertti
Salo Virpi
Salojärvi Raili
San Miguel Elizabeth
Sankala-Mertaniemi Päivi
Schubakoff Sophie
Seppänen Kirsti
Siipola Teija
Sivunen Tuulevi
Sjöblom Marianne
Stenlund Henrik
Stucki-Koskinen Riitta
Stöör-Forsblom Virve
Suhonen Raimo
Suokko Eeva
Suomi Päivi
Suominen Liisa
Suominen Aino
Susi Sinikka
Suurpää-Niemelä Riitta
Svenn Liisa
Säde Kalle

T
Tanner Maj-Lis
Tapionlinna Marja
Tarima Ritva
Tenhunen Mia
Tilus Timo
Toikka Pirjo
Toivanen Kiisi
Toiviainen-Mäkelä Tarja
Tolonen Sari-Aino
Tuovinen Heidi
Turkki Sirkka
Turtia Tula
Tõnisson Raivo

V
Vaara Leena
Valkeala Nea
Vanamo-Kaila Anja
Vartiainen Pirjo
Vastinesluoma Rauni
Vedeneva Ekaterina
Velin Heljä
Vitikainen Pertti
Vuorikoski Anitta
Vuorinen Maria
Välke Kristiina

W
Westman Seija
Wilhelms Hilkka
Wirkkala Tellervo

Y
Yli-Huhtala Jasmin

Å
Åhman Martti

 

Valtakunnallinen vapaa taideyhdistys jo vuodesta 1968