Jäsenet

A

Ahlstedt Ersso
Aho Kia-Maria
Ahola Terttu
Ahopalo Jaakko
Alho Tuula
Alho Taru
Andersson Tea
Apuli Rita
Arvinen Matti
Asumaa Pirjo

B
Barsetti Hely
Bergman Markku
Blomroos Lotta
Buga Saban

E
Eliasson Helena
Engvall Stina

f
Fyhrquist Nita

G
Gröndahl Raili

H
Hakkarainen Unto Eetu
Halonen-Laiti Liisa
Hannu Irja
Hedman Maria
Heinonen Marianne
Helander Liisa
Hiltunen Anja Kaarina
Hindrén Ole Johan
Hirsimäki Aarre
Hokkanen Kari
Hollmerus-Rantala Tuula
Hopearuoho Hilkka
Huhta-Aho Piritta

I
Ihamäki Päivi
Iiramo Lauri
Isoaho Heini
Iso-Järvenpää Ulla

J
Jaakkola Maria
Jalava Annu
Jalava Lotta
Jokilaakso Leena
Junno-Pihlainen Eija
Jämsen Vesa
Järnefelt Marileea

K
Kaleva Kaija
Kallio Minni
Kallio Kaj-Erik
Kalliola Terhi
Kalliolevo Helinä
Kaloinen Kimmo
Kantanen Marianne
Karhumäki Helena
Karlsson Marju
Kaskisola Pirjo
Kauhanen Ulla
Kaunisto Irene
Kauppinen Vuokko
Kekkonen Osmo
Kemppainen Kati
Kerkko Petteri
Kernisalo-Perälä Sirpa
Kesseli Suoma
Kestilä Keijo
Keurulainen Liisa
Kilpala Marja-Liisa
Knuutila Eelis
Koivisto Raija
Kokoi Mirjam
Koljonen Kaarina
Kopra Mari
Korkala Olli
Korpua Hannu
Koski Jorma
Koskinen Berith
Kukkapuro Jaakko
Kukkonen Kaisu
Kyynäräinen Jukka

L
Laamanen Taru
Lahdelma Katariina
Laiho Leena
Laine Tarmo
Laitinen Kirsti
Lampela Ritva
Lampisuo Arja
Lauren-Leander Tiina
Lauros Jarmo
Laxåback Jonas
Leinonen Anneli
Leinonen Arja
Leinonen Matti
Leisaari Liisa
Lietzén Jaana
Liewendahl Kaj
Liinamaa Tiina Leena
Lindroos Raija-Liisa
Lindström Paula
Linna Kaarna
Lundström Lissu
Luoto-Seppälä Marja-Liisa
Luukkonen Pirjo
Luukkonen Veli
Lyytinen Timo

M
Maaranen Vicky
Maltzeff Joanna
Mansikka-aho Päivi
Mansikkaniemi Katariina
Marjuaho Raija
Markunmäki Usko
Merilä Raija
Metsämaa Matti
Mikkola Erja
Moilanen Tuula
Mäkinen Sari
Mäntynen Marketta

N
Nalli Marjo
Nieminen Sari
Niemi-Pynttäri Reetta
Nikola Sari
Niskanen Mirva
Nolvi Katja
Norrgård Göran
Nummi Kirsimaria
Nygren Pirjo
Nyman Seppo
Nyström Stig

O
Olkkonen Jonna

P
Paasonen Katariina
Packalén Aila
Jari Paloheimo
Papinaho Sirpa
Paukkeri (Savuoja) Sinikka
Pekkanen Mika
Peltoniemi Heikki
Perälä Edward
Perttunen Irma-Liisa
Pienimäki Eila
Pietola Liisa
Posio Hanna
Poutanen Pertti
Puhakka Reijo
Puheloinen Timo
Pulkka Anneli
Putkuri Terttu

R
Rajala Raija
Ranki Mikko
Rauhaniemi Leila
Renvall Elisabeth
Ristimäki-Anttila Jaana
Rossi Riitta-Leena
Ruoho Iiris
Ruoho Svetlana

S
Saari Seppo O.J.
Saastamoinen M.A.
Salakari Anja
Salin Christina
Salmi Pertti
Salo Virpi
Salojärvi Raili
San Miguel Elizabeth
Sankala-Mertaniemi Päivi
Schubakoff Sophie
Seppänen Kirsti
Siipola Teija
Silvennoinen Inkeri
Sivunen Tuulevi
Sjöblom Marianne
Stucki-Koskinen Riitta
Stöör-Forsblom Virve (katso Twitter: @VirvesArt)
Suhonen Raimo
Suokko Eeva
Suomi Päivi
Suominen Liisa
Suominen Aino
Susi Sinikka
Suurpää-Niemelä Riitta
Svenn Liisa
Säde Kalle

T
Tanner Maj-Lis
Tapionlinna Marja
Tarima Ritva
Tenhunen Mia
Tilus Timo
Toikka Pirjo
Toivanen Kiisi
Toiviainen-Mäkelä Tarja
Tolonen Sari-Aino
Tuovinen Heidi
Turkki Sirkka
Turtia Tula
Tõnisson Raivo

U
Usvasalo Maria

V
Vaara Leena
Valkeala Nea
Vanamo-Kaila Anja
Vartiainen Pirjo
Vastinesluoma Rauni
Vedeneva Ekaterina
Velin Heljä
Vitikainen Pertti
Vuorikoski Anitta
Vuorinen Maria
Välke Kristiina

W
Westman Seija
Wilhelms Hilkka
Wirkkala Tellervo

Å
Åhman Martti

 

Valtakunnallinen vapaa taideyhdistys jo vuodesta 1968